Google Analytics 4’te UTM Kodları Nasıl Takip Edilir?

İçindekiler

Eforlu ve bir o kadarda maliyetli olan reklam kampanyalarınızın başarılı olup olmadığı öğrenmenenin birçok yolu bulunuyor. Bu yollardan bir taneside reklam kampanyaları için kurgulanan UTM kodları diyebiliriz. UTM kodları ile reklam kampanyalarınızı ölçümleyerek kampanyalarınıza olan ilgiyi görebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte UTM’in ne olduğu, UTM kodlarının nasıl kurgulanması gerektiği, neden UTM kodlarını kullanmamız gerektiğine biraz daha yakından bakalım… Kampanyanıza ilişkin verilerinizi takip edebileceğiniz yerlerde yapılan değişilikler ve Google Analyics 4’te hangi UTM parametrelerinini takip edebileceği konusunda farklılıklar olsa da UTM parametrelerini kullanabileceksiniz.

UTM nedir?

Dijital pazarlamada başarı elde etmek için, kampanya performansını anlamak ve optimize etmek kritik bir öneme sahiptir diyebiliriz. Tam olarak bu durumda, Urchin Tracking Module kısacası ve en sık tanıdığımız ismiyle UTM devreye girer. UTM, Google Analytics tarafından kullanılan özel bir etiketleme sistemidir ve kampanyalarınızın, bağlantılarınızın ve reklamlarınızın izlenmesini sağlar. Bu sayede, sitenize gelen ziyaretçilerin davranışlarını detaylı bir şekilde analiz edebilir, hangi kaynaklardan trafiğin geldiğini belirleyebilir ve dönüşümleri izleyebilirsiniz. UTM parametreleri, kullanıcı dostu etiketler sayesinde, arama sonuçlarından sosyal medya kampanyalarına kadar çeşitli dijital pazarlama stratejilerini izleme ve değerlendirme imkanı sunar. Elde ettiğiniz bu ölçümlemelerde, dijital pazaralama tarafındaki etkin eforunuzu daha etkili kılmanıza yardımcı olur ve bütçenizi daha akılcı bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

UTM Takibi Neden Önemlidir?

UTM takibi, dijital pazarlamacılar için kritik bir öneme sahiptir çünkü bu takip, çevrimiçi kampanyaların etkinliğini ölçmek ve iyileştirmek için değerli bilgiler sağlar. UTM parametreleri, özellikle Google Analytics gibi analitik araçlarla entegre edildiğinde, pazarlama çabalarının nereden, nasıl ve hangi koşullarda etkili olduğunu anlamak için önemli ipuçları sunar. Bu bağlamda baktığımızda UTM’ler URL’lerin sonuna eklenen snippet’lerdir diyebiliriz.

UTM takibi sayesinde, farklı kampanya kaynaklarını ve kanallarını ayırt edebilir, organik aramalardan gelen ziyaretçileri sosyal medya kampanyalarından gelenlerden ayırabilirsiniz. Bu sayede, hangi stratejilerin daha fazla trafik ve dönüşüm getirdiğini belirleyerek buna göre pazarlama bütçenizi yönlendirebilirsiniz.

GA4 özeline bakacak olursak 8 UTM parametresi özelinde veri alabiliyoruz. Bu parametreler yani snippetler sayesinde farklı trafik kanallarını, pazarlama kampanyasının performansını ölçümleme ve analiz etmekte faydalı olacaktır. İlerleyen bölümlerde bu parametrelerin neler olduğu ve nasıl kurgulanması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Bütçemizi optimize etmek ve başarısız olan stratejilere harcamamak adına belirli kampanyalar, reklamlara hatta tanıtım metinlerine UTM kodlarını ekleyerek performans ölçümlemek oldukça önemlidir. Bu sebeple genellikle UTM parametrelerini kullanarak gelen trafiği analiz etmek isteriz.

UTM Parametreleri Nelerdir & Nasıl Kullanılırlar?

UTM parametreleri, kampanyanın hangi kaynaktan, medyadan, kampanyadan veya anahtar kelimeden geldiğini belirleyen bilgileri içeren, izlemek istediğimiz 8 farklı türde olan verileri tutan ve bu verileri Analytics gibi araçlara aktarmaya yardımcı olan kodlardır. Bu parametrelerden üç tanesi gereklidir ve kullanılmalıdır, diğerleri ise opsiyoneldir. UA’de parametre sayımız 5 iken GA4’te bu rakam 8 çıktı ve takip edebileceğimiz veri sayısı artmış oldu. Gelin GA4’te kullanabildiğimiz UTM parametrelerine yakından bakalım:

Source (Kaynak)

utm_source (Kaynak): Bu bilgi bize trafiğin nereden geldiğini hakkında bilgi verir. Kampanyaya tıklama yapan ziyaretçinin nereden geldiğini belirtir. Örneğin, bu parametre “facebook”, “newsletter” veya “google” gibi değerler alabilir.

utm_source=google
utm_source=facebook
utm_source=newslatter

gibi gelen kaynakları takip etmenize olanak sağlar. Yukarıdaki kodların hepsi birer örnek teşkil etmektedir.

Medium (Ortam)

utm_medium (ortam) parametresi, trafiğin ait olduğu kaynağın hangi ortama sahip olduğunu hakkında bilgi verir. Tıklamayı gerçekleştiren ziyaretçinin hangi ortam veya medya türü üzerinden geldiğini belirtir. Örneğin, “cpc” (maliyet başına tıklama), “email” veya “organic” gibi değerler alabilir.

Örnek: utm_medium=ppc

Campaign (Kampanya)

utm_campaign parametresi, tıklamayı gerçekleştiren ziyaretçinin hangi kampanyaya ait olduğunu belirtir. Bu parametre, örneğin bir ürün lansmanı veya özel bir promosyon kampanyası için kullanılabilir. Bu yıl Black Friday için bir kampanya oluşturduğunuzu düşünün, bu kampanyaya vereceğiniz bu parametre ile kampanyanızı diğer kampanyalardan ayırt ederek ölçümleyebileceksiniz.

Örnek: utm_campaign=blackfriday23

Buradan itibaren ek parametrelerin tümü isteğe bağlıdır ancak ilişkilendirme ve verilerinizden zengin bilgiler elde etme konusunda çok yararlı olabilir.

Term (Anahtar Kelime)

utm_term parametresi, kampanya için belirlenen anahtar kelimeleri ifade eder. Genellikle Google Ads (ücretli arama) reklam kampanyalarında kullanılır. Bu parametre sayesinde kampanyalar içerisinde bir alt detaya inerek kampanyada bulunan hizmet veya ürünlerin performanslarını dahi analiz etmenize yardımcı olur.

Örnek: utm_term=running+shoes

Content (İçerik)

utm_content parametresi, bir kampanyada birden fazla reklam öğeniz varsa farklı içerik varyasyonlarını ayırt etmek için kullanılır. Yalnızca reklamlarla sınırlı değildir, onu nasıl kullanmak istediğinize ve stratejinize göre değişebilir. Özellikle A/B testleri yaparken faydalı olabilir.

Örneğin bültenin içerisinde bulunan birden fazla URL’in kullanıcılar tarafından hangisine tıklandığını görmek istiyorsanız bu yapıyı kullanabilirsiniz.

utm_content=kriko_blog_ikinci_icerik,
utm_content=kriko_blog_ilk_icerik

Source Platform (Kaynak Platformu)

utm_source_platform parametresi, sitemize trafik gönderen platform hakkında bilgi verir. Google Ads, Shopping, Search Ads 360 ve Display & Video 360 değerlerini toplar.

Örnek: utm_source_platform=Google_Ads

Creative (Yaratıcı)

utm_creative parametresi, özellikle görsel reklamlar veya farklı içerik varyasyonları için kullanılır. Bir kampanyanın farklı yaratıcı unsurlarının performansını karşılaştırmak için bu parametre kullanılabilir.

Örnek: utm_creative=dog_image

Marketing Tactic (Pazarlama Taktiği)

Bu, hedefleme stratejilerinizle ilgili daha fazla bilgi sağlamak için kullanılan bir parametredir, örneğin, yeniden pazarlama, hedefleme vb. Gibi. Ayrıca, teklif stratejileri, hedef kitlelere dair detaylar gibi diğer bilgileri de içerebilir.

Örnek: utm_marketing_tactic=90days_remarketing

Not: utm_creative_format ve utm_marketing_tactic parametreleri şu anda GA4 raporlarında mevcut değildir. İleride bu parametrelerde GA4 tarafında eklenecek ve o zaman kullanabilir olacaktır.

Son olarak ise opsiyoneller hariç hepsinin bir arada kullanıldığı bir UTM kodu verecek olursak:

https://www.example.com/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=summer_sale

Bu URL, ziyaretçinin FAcebook üzerinden CPC methoduyla Sammer_Sale kampanyasına geldiğini görmekteyiz.

UTM Kodu veya Parametresi Nasıl Oluşturulur?

UTM parametresi oluşturmak çok kolay bir işlemdir. UTM kodunu manuel kendinizde oluşturmakla birlikte bunu online araçlarla birliktede yapabilirsiniz. Pek tabii ki, burada önemli olan UTM parametresi oluşturma mantığını anlamaktır.

UTM parametresi oluşturma konusunu 3 farklı maddede değerlendirebiliriz.

 1. UTM Parametrelerini Belirleme:
  • Hangi kampanyayı izlemek istediğinizi belirleyin (utm_campaign).
  • Kaynağı (utm_source) ve ortamı (utm_medium) tanımlayın.
  • İhtiyaca göre anahtar kelimeleri (utm_term), içeriği (utm_content), yaratıcıyı (utm_creative), yerleşimi (utm_marketing_tactic) belirleyin.
 2. UTM URL Oluşturucu Araçları Kullanma:
  • Google’ın UTM URL Builder gibi çeşitli online araçlar mevcuttur. Bu araçlar, parametre değerlerini girdiğinizde size tam bir UTM etiketli URL sağlar.
 3. URL’i Oluşturun ve Paylaşın:
  • Araçları kullanarak oluşturulan UTM etiketli URL’i alın.
  • Bu URL’i kampanyanızda kullanacağınız bağlantıların yerine koymak üzere kopyalayın.

GA4 için WEB UTM kodu oluşturmak istiyorsanız: https://ga-dev-tools.google/ga4/campaign-url-builder/

Örnek görüntü:

UTM Oluşturma

UTM kodu oluşturma

Google Play için UTM kodu oluşturmak için: https://ga-dev-tools.google/ga4/campaign-url-builder/play/

Bu adımları takip ederek oluşturduğunuz UTM etiketli URL, kampanyanızın performansını daha ayrıntılı bir şekilde izlemenize olanak tanıyacaktır. Bu sayede, Google Analytics 4 veya başka bir analitik araç kullanarak kampanyanızın hangi kaynaklardan, ortamlardan ve içeriklerden etkilendiğini anlayabilir ve stratejilerinizi buna göre optimize edebilirsiniz.

GA4’te UTM Kodlarını Nerede Görebilirim?

GA4 hesabına erişim sağladıktan sonra Reports (Raporlar) kısmına tıklayın.

Açılan ekranda Acquisition (Edinim) -> Traffic Acquisition (Trafik Edinimi) sekmelerini takip etmeniz gerekir.

Ekranın işaretlenmiş bölümüne tıklayarak, ilk kez oturumları hedefleyen kampanya verilerine erişebilir ve yukarıdaki adımları takip ederek istediğiniz raporu seçebilirsiniz.

UTM Görüntüleme

+ işaretine tıkladıktan sonra açılan menüden oturum veya kullanıcı bazlı kampanya detaylarına erişim sağlayabilirsiniz.

UTM Görüntüleme utm kampanya seçimi

İlgili seçimleri yaptıktan sonra artık belirlediğiniz tüm UTM kodlarının verilerini inceleyebilirsiniz.

UTM Performans

UTM Etiketi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıdaki son örnekte gördüğünüz gibi, oturum içeriği için kaynak/ortamda “Unassigned yani (tanımlanmamış)” datalar olduğunu fark ettik ve bunun URL’lerin etiketlenme şekliyle ilgili olduğunu görebiliriz.

Kampanya verilerimizi en iyi şekilde değerlendirmek için bazı en iyi uygulamaları takip etmek önemlidir. Doğru kurgulanmadığında verileriniz Unassigned olarak değerlendirilir ve ölçümlemede sorun yaşayabilirsiniz.

İsimlendirme Standartları:

URL’lerinizi standartlaştırmak için isimlendirme kuralları oluşturmak, verilerinizi anlaşılır hale getirir. Böylece, yıllar sonra bile verilere bakan herkesin kolayca anlayabileceği bir düzene sahip olursunuz. Bu aynı zamanda verilerinizi temiz ve düzenli tutar, parçalanmasını önler. Örneğin, Facebook yerine facebook.com gibi.

Basit Tutun:

Kampanyalarınız, içerikleriniz ve anahtar kelimeleriniz için anlaşılması kolay isimler kullanın. UTMs’yi GA4’ün varsayılan kanal gruplama adlarına yakın tutmak da oldukça faydalı olabilir.

URL’yi Kim Oluşturdu:

UTM bağlantılarını oluşturan kişinin adını eklemek, herhangi bir sorun olduğunda onlara geri dönüş yapmayı kolaylaştırır ve UTM’in mantığını anlamak için de faydalı olabilir.

Küçük Harf & Büyük Harf:

UTM bağlantıları oluştururken küçük harf mi yoksa büyük harf mi kullanacağınıza karar verin. Genellikle küçük harf kullanılması önerilir.

URL Kısaltıcıları:

Karmaşık veya uzun URL’ler üzerinde tıklarken insanlar endişe duyabilir, URL kısaltıcılar bu endişeyi azaltmaya yardımcı olur.

Bu uygulamaları takip etmek sadece GA4’te temiz veri elde etmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda siz olmadığınız zamanlarda bile diğer kullanıcıların veriyi anlamasını kolaylaştırır.

Sıkça Sorulan Sorular:

Soru: UTM nedir ve nasıl çalışır?

Cevap: UTM (Urchin Tracking Module), çevrimiçi kampanyaların izlenmesi ve analiz edilmesi için kullanılan özel etiketleme sistemidir. URL’lere eklenen parametreler sayesinde, kampanyaların kaynaklarını, ortamlarını ve performansını izlememizi sağlar. Google Analytics gibi analitik araçlarla entegre edilerek verileri analiz etmemize olanak tanır.

Soru: Hangi UTM parametreleri kullanılır?

Cevap: Temel UTM parametreleri şunlardır: kaynak (utm_source), ortam (utm_medium), kampanya (utm_campaign), anahtar kelime (utm_term), içerik (utm_content). Ayrıca, yaratıcı (utm_creative) veya yerleşim (utm_marketing_tactic) gibi özel parametreler de kullanılabilir.

Soru: UTM kodlarını neden kullanmalıyız?

Cevap: UTM kodları, çevrimiçi kampanyaların etkinliğini takip etmek ve analiz etmek için kritik öneme sahiptir. Kampanyaların hangi kaynaklardan, hangi ortamlardan veya içeriklerden geldiğini belirleyerek, pazarlama stratejilerini optimize etmeye yardımcı olur.

Soru: UTM kodları nasıl oluşturulur?

Cevap: UTM kodları, URL’lere eklenen parametrelerle oluşturulur. Genellikle çeşitli online araçlar veya Google’ın UTM URL Builder gibi ücretsiz kaynaklar kullanılarak parametre değerleri girilerek UTM etiketli URL oluşturulur.

Soru: UTM kodu oluştururken nelere dikkat etmem gerekir?

Cevap: UTM kodlarının verimli kullanılabilmesi için bazı en iyi uygulamalar vardır: İsimlendirme standartları oluşturmak, basit ve anlaşılır isimler kullanmak, URL’yi kimin oluşturduğunu belirtmek, küçük harf kullanımını tercih etmek, URL kısaltıcıları kullanmak.

Soru: UTM kodlarıyla hangi verileri analiz edebilirim?

Cevap: UTM kodları, kampanyaların kaynaklarını, ortamlarını ve performansını izlememizi sağlar. Bu sayede hangi kampanyaların, hangi kanallar üzerinden ne kadar etkili olduğunu analiz edebilir ve pazarlama stratejilerini buna göre optimize edebiliriz.

Soru: UTM verilerini Google Analytics 4’te nerede görebilirim?

Cevap: Acquisition Overview (Edinmeye Genel Bakış), User Acquisition (Kullanıcı Edinme): First User default channel group (İlk Kullanıcı Varsayılan Kanal Gruplaması) ve Traffic Acquisition (Trafik Edinme) raporlarında bulabilirsiniz. Ayrıca GA4’ün Keşfet bölümünde UTM verilerini kullanarak özel raporlar oluşturabilirsiniz.

Sonuç olarak; UTM kodları, dijital pazarlamada kampanyaların etkinliğini izlemek ve analiz etmek için kullanılan önemli araçlardan biridir. Bu kodlar, kaynak, ortam, kampanya ve içerik gibi parametrelerle bir URL’ye eklenerek kullanılır. Doğru biçimde etiketlenmiş UTM’ler, Google Analytics gibi analitik araçlarla kullanıldığında, hangi kampanyaların, hangi kanallar üzerinden ne kadar etkili olduğunu gösterir. Bu verileri en iyi şekilde kullanabilmek için bazı en iyi uygulamalar vardır: isimlendirme standartları oluşturmak, basit ve anlaşılır isimler kullanmak, URL’yi kimin oluşturduğunu belirtmek, küçük harf kullanımını tercih etmek, URL kısaltıcıları kullanmak. Bu uygulamalar, sadece temiz veri elde etmekle kalmaz, aynı zamanda verilerin anlaşılmasını kolaylaştırır, böylece pazarlama stratejileri daha etkili bir şekilde optimize edilebilir.

GA4 Unassigned Traffic (Atanamamış) Nedir, Nasıl Düzeltilir? başlıklı yazımız da dikkatinizi çekebilir!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*